WSPÓLNOTA
ZE ZRANIONYMI


Niech szeroko będą otwarte Drzwi Miłosierdzia w naszych diecezjach, parafiach,
naszych domach i naszych sercach, aby przyjąć tych, którzy byli wykorzystywani
– Papież Franciszek

Poprzez zamieszczane na tej stronie materiały duszpasterskie, modlitwy i świadectwa
chcemy wspierać tworzenie wspólnoty ze zranionymi wykorzystaniem seksualnym.