Fundacja Świętego Józefa ze stroną internetową


Ruszyła strona internetowa Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, która będzie świadczyć pomoc pokrzywdzonym we współpracy z konkretną diecezją.

Na stronie fsj.org.pl znajdują się na niej podstawowe informacje o Fundacji, w tym statut Fundacji Świętego Józefa,  informacje o jej władzach  – członkach Zarządu i Rady Fundacji, jak również baza koordynatorów diecezjalnych Fundacji Świętego Józefa.

Fundacja Świętego Józefa, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz solidarności Kościoła w Polsce z pokrzywdzonymi przez wykorzystanie seksualne we wspólnocie Kościoła, zainicjowała działalność wraz z początkiem bieżącego roku. Fundacja ma charakter ogólnopolski, będzie świadczyć pomoc pokrzywdzonym we współpracy z konkretną diecezją. Mianowani przez biskupów diecezjalni koordynatorzy Fundacji spotkali się po raz pierwszy w Warszawie 18 lutego br.

Na czele Fundacji Świętego Józefa stoją Marta Titaniec i ks. Tadeusz Michalik, Radzie Fundacji przewodzi abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Trwają rozmowy z zakonami męskimi i żeńskimi na temat podjęcia przez nich ważnych zadań w Fundacji oraz współodpowiedzialności za jej kształt.

Na wsparcie przez różnorodną działalność fundacji będą mogły liczyć przede wszystkim osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła. W miarę możliwości fundacja zamierza pomagać także osobom skrzywdzonym seksualnie przez sprawców niezwiązanych instytucjonalnie z Kościołem.

Data wpisu: 2020-03-06
Kategorie: AKTUALNOŚCI