Konkretna pomoc i otwarte serca dla Skrzywdzonych


Świeccy, duchowni i konsekrowani z różnych diecezji i zgromadzeń są zaangażowani, by nieść pomoc osobom skrzywdzonym seksualnie. Ich twarze widzimy w spocie #RazemByPomagać.

Zainicjowana w ubiegłym roku kampania #RazemByPomagać zwraca uwagę, że Kościół nie tylko modli się za osoby skrzywdzone, ale także podejmuje konkretne działania, by im pomóc. W tegorocznej odsłonie Fundacja Świętego Józefa KEP przygotowała spot, który pokazuje twarze tych, którzy na co dzień w strukturach kościelnych niosą wsparcie skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym.

– Kościół w Polsce w odpowiedzi na dramat wykorzystania stworzył system reagowania, pomocy osobom pokrzywdzonym i zapobiegania krzywdzie. Tworzą go konkretni ludzie, działający w różnych środowiskach kościelnych. Tym, co ich łączy jest empatia i chęć dalszego kształcenia, by coraz lepiej wspierać Osoby Skrzywdzone – mówi Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa. – Dziękujemy wszystkim, którzy codziennie są do dyspozycji osób skrzywdzonych, gotowi, by im pomagać – dodaje.

Wsparcie i realna pomoc

Osoby skrzywdzone potrzebują różnorakiej pomocy, w tym psychologicznej i prawnej. Pierwszym krokiem jest jednak empatyczne przyjęcie ich historii i wnikliwe wsłuchanie w potrzeby. Wtedy pomoc będzie adekwatna i skuteczna.

Z myślą o osobach, które doświadczyły przemocy seksualnej powstały Punkty Konsultacyjne, w których posługują głównie świeccy. Siostry zakonne prowadzą w każdą środę telefon wsparcia „Siostry dla Skrzywdzonych”, niezmiennie od kilku lat we wtorki działa telefon Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

– Kluczową rolę w polskich systemie wsparcia osób skrzywdzonych odgrywają delegaci ds. ochrony, którzy w imieniu biskupa w diecezji lub wyższego przełożonego w zgromadzeniu zakonnym nie tylko przyjmują zgłoszenia krzywdy, ale również są odpowiedzialni za uruchamianie niezbędnego wsparcie dla osoby skrzywdzonej – wyjaśnia Titaniec. Obecnie funkcję tę pełni 168 osób, w tym 10 kobiet świeckich i 56 sióstr zakonnych.

#RazemByPomagać

Skoordynowana pomoc i różnorodne formy wsparcia ze strony Kościoła, zarówno na poziomie lokalnym – diecezji i zgromadzeń zakonnych, jak i ogólnopolskim poprzez działania Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie i Fundacji Świętego Józefa to realizacja skierowanego do duchownych i świeckich wezwania, by „stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec duszpasterzy i biskupów” (Wrażliwość i odpowiedzialność. Słowo biskupów do wiernych, 2019).

– Problem wykorzystania seksualnego nie jest problemem środowiskowym, ograniczonym do duchownych. To problem o wiele szerszy, dotykający różnych środowisk, o czym od lat mówi głośno o. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Mierząc się z tym problemem w Kościele, czujemy się odpowiedzialni za budowanie wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym i większego wyczulenia na zagrożenia. Chcemy współpracować z innymi środowiskami, dzieląc się swoim doświadczeniem pomocy. Wszyscy pokrzywdzeni zasługują na wsparcie – podkreśla Marta Titaniec. 

Data wpisu: 2024-01-24
Kategorie: AKTUALNOŚCI