Poradnik dla spowiedników także w języku ukraińskim


Ukraińskie Centrum Godności Dziecka we współpracy z Fundacją Świętego Józefa KEP wyda publikację „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik”.

– Po nawiązaniu w 2021 r. współpracy z ukraińskim Centrum Godności Dziecka, działającym przy Katolickim Uniwersytecie we Lwowie, Fundacja Świętego Józefa KEP podjęła decyzję o sfinansowaniu tłumaczenia poradnika dla spowiedników na język ukraiński. To nasza cegiełka pomocy dla tego Kościoła lokalnego. Dziś publikacja jest już na etapie druku – mówi Marta Titaniec, prezeska Fundacji.

Vademecum o spowiedzi jest praktyczną pomocą duszpasterską dla księży, którzy w konfesjonale mogą spotkać się zarówno z pokrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, jak i sprawcami tego przestępstwa. Powstało z inspiracji Fundacji Świętego Józefa, a jego autorami są dwaj księża: ks. Tomasz Liszewski z archidiecezji łódzkiej oraz ks. Krzysztof Matuszewski z archidiecezji katowickiej – terapeuci, duszpasterze osób pokrzywdzonych oraz koordynatorzy FSJ.

Vademecum ukazuje duchowe aspekty traumy i oczekiwania, z jakimi do spowiedzi przystępuje osoba zraniona wykorzystaniem seksualnym. Analizuje także sytuację, gdy do konfesjonału przychodzą sprawcy wykorzystania seksualnego, jak również osoby, które wiedzą o wykorzystaniu seksualnym innych lub je podejrzewają.

Jak podkreśla Marta Titaniec, w kontekście wojny na Ukrainie i licznych przypadków wykorzystania seksualnego, których dopuścili się rosyjscy żołnierze, ta publikacja wydana w języku ukraińskim jest bardzo potrzebna. – Dla wielu osób, które doświadczyły traumy wykorzystania, spotkanie w konfesjonale ze spowiednikiem, który potrafi zrozumieć i właściwie wesprzeć osobę skrzywdzoną, może być szansą na  uporanie się z niezawinioną krzywdą i rozpoczęciem drogi uzdrowienia – dodaje.  

Polska edycja publikacji „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” ukazała się w 2021 r. w Wydawnictwie WAM. Publikacja – zawierająca dodatek, zawierający omówienie niektórych przepisów prawnych i kościelnych dotyczących wykorzystania seksualnego, a także listę danych kontaktowych instytucji działających na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną oraz ochroną dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce – została za pośrednictwem kurii diecezjalnych przekazana do każdej parafii w Polsce. W bieżącym roku Fundacja Świętego Józefa KEP wydała także zgodę na tłumaczenie publikacji „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” na język czeski.

Data wpisu: 2022-09-01
Kategorie: AKTUALNOŚCI