Adoracje

2020-10-20

Droga z miłosiernym Samarytaninem

Adoracja Najświętszego Sakramentui kontemplacja Boskiego Oblicza z Manoppello Droga z miłosiernym Samarytaninem Rozważania są refleksją nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie...
2020-06-25

Zmartwychwstanie serca

Adoracja Najświętszego Sakramentui kontemplacja Boskiego Oblicza z Manoppello  Zmartwychwstanie serca Wizerunek Boskiego Oblicza z Manoppello  przedstawia twarz dotkniętą przemocą, pełną...
2020-02-15

W Jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53,5)

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś z nami obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Twoja obecność jest dla nas światłem i mocą....