W Jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53,5)

  • Do pobrania:

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś z nami obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Twoja obecność jest dla nas światłem i mocą.

Pokornie padamy przed Tobą na kolana z sercem skruszonym, w duchu pokuty i zadośćuczynienia za grzechy i przestępstwa, które tak bardzo zaciemniają blask Twojej Miłości w Kościele.

Chcemy Ci z ufnością powierzyć osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub młodości, ich rodziny, a także zranioną i osłabioną wspólnotę Kościoła.

Wyprowadź nas, Panie, z tych ciemności. Boże Miłosierdzie, objawione w Twoich Najświętszych Ranach, niech da nam uzdrowienie.

Pieśń:

W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśnia.
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie, Miłosierny.
Jezu wybaw nas.

Modlitwa zranionych przez wykorzystanie seksualne

Jak podkreśla Papież Franciszek: „Dziś serce Kościoła patrzy w oczy Jezusa w tych chłopcach i dziewczynkach i chce płakać. Prosi o łaskę płaczu w obliczu tych nikczemnych nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich. Czynów, które pozostawiły wam blizny na całe życie. (…) Prośmy o tę łaskę razem z łaską zadośćuczynienia”.[1]

Pieśń:

Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, A noc tak jak dzień zajaśnieje.

Psalm 57

– Ufność w Bogu wśród niebezpieczeństwa

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie bowiem szukam schronienia.
W cieniu Twych skrzydeł szukam schronienia,
dopóki niebezpieczeństwo nie przeminie.
Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który dobro mi świadczył.
Z wysokości nieba ześle [pomoc] i ocali mnie,
okryje hańbą moich prześladowców;

Bóg ześle swą łaskawość i wierność.
Przebywam pośród lwów
dyszących żądzą pożarcia synów człowieczych;
ich zęby to włócznie i strzały,
ich język to ostry miecz.
Wznieś się ponad wysokości niebios, o Boże,
a chwała Twoja [niech rozbłyśnie] nad całą ziemią!
Zastawili sidła pod nogi moje
i chcieli mnie pognębić;
wykopali dół pode mną,
a sami wpadli do niego.

Umocnił się duch mój, o Boże,
umocnił się duch mój,
będę śpiewał i przygrywał na harfie.
Zbudź się, duszo moja,
powstańcie, harfo i cytro,
pragnę zbudzić jutrzenkę!

Wysławiać Cię będę wśród narodów, Panie,
i będę śpiewał na Twą cześć pośród ludów.
Bo wielka jest dobroć Twoja, aż po niebiosa,
a wierność Twoja sięga obłoków!
Wznieś się ponad wysokości niebios, o Boże,
a chwała Twoja [niech rozbłyśnie] nad całą ziemią!

Pieśń:

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

[Chwila ciszy]

Modlitwa zranionego Kościoła

„Grzechy i przestępstwa osób konsekrowanych są zabarwione farbami jeszcze ciemniejszymi niż niewierność, hańba i deformują oblicze Kościoła, podkopując jego wiarygodność. W istocie Kościół, wraz ze swymi wiernymi synami – na co zwraca uwagę Papież Franciszek – jest również ofiarą tych niewierności i tych prawdziwych «przestępstw sprzeniewierzenia»”.[2]

Modlitwa:

Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź, łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron. Także na Twoim polu widzimy więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego Kościoła. Ale to my sami je zbrukaliśmy! To my zdradzamy Cię za każdym razem, po wszystkich wielkich słowach i szumnych gestach. Zmiłuj się nad Twoim Kościołem: także w nim Adam ciągle na nowo upada. Naszym upadkiem powalamy Cię na ziemię. A szatan śmieje się szyderczo z nadzieją, że nie zdołasz podnieść się więcej z tego upadku. Liczy, że powalony upadkiem Twego Kościoła, będziesz leżał na ziemi, pokonany. Ty jednak podniesiesz się. Podniosłeś się, zmartwychwstałeś i możesz podźwignąć także nas. Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół. Zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich.[3]

Pieśń:

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. (x2) Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Amen.

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa[4]

(odmawia się na różańcu; można przygotować na kartkach tekst Koronki dla wiernych)

Panie Jezu, chcemy zanurzyć się w Twoich świętych Ranach, aby znaleźć w nich uzdrowienie i oczyszczenie. Oddajemy Ci wszystkie osoby zranione w Kościele. Niech w Twoich świętych Ranach znajdą ukojenie dla ran, które noszą. Uzdrów ich życie, Boski Lekarzu.

  • Na początku:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen.

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Amen.

Przebacz, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.

  • Na dużych paciorkach różańca:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa — na uleczenie ran dusz naszych.

  • Na małych paciorkach różańca:

O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia — przez zasługi Twoich Świętych Ran.

  • Na zakończenie (x3):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.

Pieśń:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z Boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich, ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ do siebie zbliżyć się, abym z świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.

(Oprac. Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży)

[1] Franciszek, Homilia wygłoszona 7 lipca 2014 r. podczas Mszy św. dla niektórych ofiar nadużyć seksualnych ze strony przedstawicieli duchowieństwa.
[2] Franciszek, Homilia wygłoszona 7 lipca 2014 r. podczas Mszy św. dla niektórych ofiar nadużyć seksualnych ze strony przedstawicieli duchowieństwa.
[3] Rozważanie Drogi Krzyżowej w Koloseum w Wielki Piątek 2005 r. przygotowane przez kard. Józefa Ratzingera.
[4] Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa francuskiej stygmatyczce s. Marii Marcie Chambon (1841-1907).

Data wpisu: 2020-02-15