Ewa Kusz w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich


„Chcemy, aby Komisja była głosem ocalonych we wspólnocie” – mówi kard. Seán O’Malley o odnowionej misji Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Nominacja dla Ewy Kusz jest jednoznacznym potwierdzeniem tej drogi.

Ojciec Święty mianował dziś dziesięciu nowych członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. W gronie tym zalazła się Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Ewa Kusz ukończyła studia psychologiczne w Lublinie oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej oraz z zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła również studium psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Przez 3 kadencje była przewodniczącą oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh) w Katowicach. Pracuje jako psycholog-terapeuta w gabinecie psychologicznym. Jest również biegłym sądowym. W 2012 r. uczestniczyła watykańskim sympozjum „Ku uzdrowieniu i odnowie” dla przedstawicieli konferencji episkopatów z całego świata na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich. Współinicjatorka powołania Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego od 2014 jest wicedyrektorem, współtworzyła program studiów podyplomowych dot. profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.

Przed międzynarodową konferencją Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej opublikowała na łamach „L’Osservatore Romano” artykuł zatytułowany właśnie: „Głos osób skrzywdzonych”. Opisała w nim, czego oczekują od Kościoła, od „ludzi Kościoła” osoby skrzywdzone w Kościele: przyjęcia, że istnieją, uszanowania czasu „zdrowienia”, skorzystania z ich doświadczenia. „Towarzysząc od lat osobom skrzywdzonym tak przez duchownych, jak i przez innych, jestem przekonana, że aby ich głos był faktycznie „słyszany” potrzeba głębokiej przemiany Kościoła, który niejednokrotnie przybiera postać dobrze działającej instytucji religijnej – pisała Kusz. – Jednakże w Kościele przeżywanym jedynie jako „instytucja” prawdopodobnie będzie możliwe poprawne przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym, będą dobre kodeksy zachowań wobec osób małoletnich, ale nie tylko nie będzie możliwe aby odpowiedzieć na krzyk osób krzywdzonych, ale również nie będzie faktycznej troski o to, aby nikt więcej nie był krzywdzony – w jakikolwiek sposób i nie tylko przez osoby duchowne. Z pewnej kultury „mocy”, kultury nawet poprawnego zarządzania potrzeba nam pokazać obraz Boga, który jest Miłością, który jest czuły i Kościoła, który przygarnia. Może warto się zastanowić, czy głos tych, którzy są skrzywdzeni, opuszczeni, itp. nie jest głosem proroczym, który może nam pomóc w nawróceniu” – zaznaczyła.

O mianowaniu członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich poinformowano w watykańskim biuletynie. Oprócz Ewy Kusz, nowymi członkami tego gremium stali się bp Peter Karam, bp Thibault Verny o. Tim Brennan MSC, s. Mary Niluka Perera RGS, s. Annah Nyadombo HLMC, prof. Irma Patricia Espinosa Hernández, dr Maud de Boer-Buquicchio oraz Anne-Marie Emilie Rivet-Duval i Teresa Devlin.

Data wpisu: 2022-09-30
Kategorie: AKTUALNOŚCI