Modlitwa wiernych

  • Do pobrania:

Przed Oblicze Miłosiernego Boga zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Oblicze Przenajświętsze, uwielbione przez Maryję i św. Józefa, spójrz z miłością na Pasterzy Twojego Kościoła i napełnij ich duchem męstwa w budowaniu Wspólnoty pełnej troski o najmniejszych, z którymi zechciałeś się utożsamić.
  2. Oblicze Przenajświętsze, jaśniejące chwałą na górze Tabor, otul ciepłem swojego blasku nasze Siostry i Braci, którzy ukryci i samotni cierpią w cieniu doświadczonej krzywdy przemocy seksualnej.
  3. Oblicze Przenajświętsze, otarte przez pobożną Weronikę, umocnij wszystkich tych, którzy towarzyszą skrzywdzonym przemocą seksualną, niech ich odważna miłość przeszywa i odmienia serca wciąż obojętne na cierpienie naszych Sióstr i Braci.
  4. Oblicze Przenajświętsze, które spojrzeniem nawróciło Piotra Apostoła, wejrzyj na tych, którzy przez zbrodnie przemocy seksualnej zaparli się Ciebie i zdradzili powierzonych im Siostry i Braci, niech świadomość wyrządzonej krzywdy stanie się początkiem ich drogi pokuty i powrotu do jedności z Bogiem i wspólnotą wierzących.
  5. Oblicze Przenajświętsze, upadające na ziemię pod ciężarem krzyża, podźwignij nasze Siostry i Braci, którzy w zderzeniu ze zgorszeniem przemocy seksualnej porzucili zaufanie do wspólnoty Kościoła, okaż im Swoją żywą i miłującą obecność w sakramentach i poprzez drugiego człowieka.
  6. Oblicze Przenajświętsze, odblasku Ojca Przedwiecznego, pozwól się rozpoznać w twarzach ludzi skrzywdzonych i daj nam gotowość do opatrywania ich ran.

oprac. s. Scholastyka Iwańska ZSAPU

siostra towarzysząca osobom zranionym
#SiostryDlaZranionych

Data wpisu: 2023-02-15