STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / Modlitwa za zranionych w Kościele

Modlitwa za zranionych w Kościele


– Osoby, które czują potrzebę modlitwy za pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, za ich  rodziny  i  wspólnoty,  za  kapłanów – zapraszamy do  kościoła  św.  Marka  w Krakowie, 15 grudnia 2019 r.  na godzinę 17.00 – zachęcają krakowski delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterz osób pokrzywdzonych w archidiecezji krakowskiej. „Modlitwa za zranionych w Kościele” jest inicjatywą świeckich katolików z Krakowa.

Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się w czerwcu 2019 r. w kościele św. Idziego w Krakowie, kolejne w październiku w kościele św. Marka, najbliższe zaplanowane jest na 15 grudnia. Na spotkania składa się Msza św. w intencji osób, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy w Kościele i modlitwa połączona z wysłuchaniem świadectw osób, które padły ofiarą molestowania seksualnego ze strony osób duchownych. Kontynuacją spotkania jest rozmowa przy kawie i herbacie.

Każdorazowo przy okazji tych spotkań można wesprzeć finansowo inicjatywę „Zranieni w Kościele”, która poprzez telefon zaufania dla skrzywdzonych (800 280 900) wspiera osoby wykorzystywane seksualnie.

„Dla wielu osób skrzywdzonych niezwykle ważne jest poczucie przynależności do wspólnoty. Chcą one doznawać uzdrowienia – w tej wspólnocie parafialnej, w której zostały zranione. Osoby te wyrażają potrzebę modlitwy razem ze świeckimi i duchownymi, aby poprzez Eucharystię i modlitwę za siebie nawzajem tworzyć przestrzeń uzdrowienia dla siebie, swoich bliskich i całej wspólnoty. Poprzez dawanie świadectwa chcą udzielać wsparcia innym ofiarom oraz wskazywać drogę do radzenia sobie w dalszym życiu, do trwania w wierze i wspólnocie Kościoła, do przebaczenia sprawcy” – zwracają uwagę ks. Marcin Cholewa i ks. Artur Chłopek. Krakowski delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterz osób pokrzywdzonych wspólnie napisali list do proboszczów archidiecezji krakowskiej. Zachęcają w nim m.in. do podejmowania inicjatyw, które pomogą osobom skrzywdzonym w uzdrowieniu przy wsparciu wspólnoty parafialnej.

Zobacz także