STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / Dzień modlitwy i pokuty

Dzień modlitwy i pokuty


Kościół w Polsce po raz kolejny przeżywa pierwszy piątek Wielkiego Postu jako dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich.

„Nasze włączenie się w solidarną modlitwę i podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych wypływa z głębokiego przekonania, że obok niesienia koniecznej pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, podejmowania konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej zapobiegającej podobnym dramatom, jako wspólnota Kościoła potrzebujemy także stawania przed Bogiem w duchu modlitwy i pokuty oraz działań o charakterze duszpasterskim” – podkreśla delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp Wojciech Polak.

 

Inicjatywy Dnia modlitwy i pokuty
– 19 lutego 2021 r.

Podejmowane w diecezjach i zakonach inicjatywy Dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, przekazane do Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży:

W Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, w piątek 19 lutego, Msza św. transmitowana przez TVP z Jasnej Góry o godz. 7.00 będzie odprawiana w intencji osób skrzywdzonych. Będzie ją sprawował ks. Bogumił Kempa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży diecezji kaliskiej. Intencja ta wybrzmi również podczas modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia z sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach o godz. 15.00, która jest transmitowana w paśmie regionalnym TVP. W tę modlitwę można włączyć się również poprzez transmisję w rozgłośniach katolickich i transmisję on-line na stronie faustyna.pl. Dzień wcześniej rozważanie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 poprowadzi ks. Łukasz Knieć, duszpasterz osób pokrzywdzonych diecezji opolskiej. Nabożeństwo z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dostępne jest on-line na stronie tv-trwam.pl oraz http://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/. Apel Jasnogórski bezpośrednio transmitują: Radio Jasna Góra, Radio Fiat i Radio Maryja.

DIECEZJE:

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozesłane zostały do parafii materiały i w Dzień modlitwy i pokuty będą zorganizowane w parafiach Drogi Krzyżowe w intencji ofiar przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych.

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak, Prymas Polski, w Dzień modlitwy i pokuty będzie przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Drodze Krzyżowej o godz. 17.30 oraz Eucharystii o godz. 18.00, podczas której homilię wygłosi ks. Dariusz Larus, duszpasterz osób pokrzywdzonych archidiecezji gnieźnieńskiej.

DIECEZJA KALISKA

W piątek 19 lutego 2021 roku o godz. 19.30 zgromadzimy się pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu na wspólnej modlitwie przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy dokonane wobec małoletnich, a także za rany zadane wspólnocie Kościoła. Pragniemy ogarnąć modlitwą wszystkich pokrzywdzonych i w ten sposób okazać naszą jedność z nimi. Nabożeństwo będzie transmitowane przez diecezjalne Radio Rodzina oraz telewizję internetową Dom Józefa. 

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

W archidiecezji katowickiej w piątek 19.02 o godz. 17.15 odbędzie się w Katedrze Chrystusa Króla Droga Krzyżowa pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca z udziałem pracowników Kurii Metropolitalnej i instytucji diecezjalnych.

Do wszystkich parafii zostały też wysłane informacje o materiałach duszpasterskich, z których będą mogli kapłani korzystać.

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

Modlitwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II w intencji osób zranionych wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie Kościoła:

17.00 – Eucharystia, przewodniczy bp Damian Muskus

18.30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone wspólnie ze świeckimi katolikami z Krakowa

DIECEZJA LEGNICKA

Tego dnia w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się:

godz. 11.30 – Droga Krzyżowa pod przewodnictwem ks. Piotra Kota, delegata Biskupa Legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży

godz. 12.00 – Eucharystia w intencji pokrzywdzonych pod przewodnictwem ks. prałata Roberta Kristmana, Wikariusza Generalnego. Homilię wygłosi ks. Piotr Kot.

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

W piątek 19 lutego o godz. 20.00 w archikatedrze lubelskiej odbędzie się modlitewne spotkanie duchowieństwa pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika. W ramach modlitw Droga Krzyżowa z udziałem biskupów i prezbiterów.

DIECEZJA PELPLIŃSKA

W diecezji pelplińskiej wszyscy proboszczowie zostali zachęceni do sprawowania w I piątek Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej jako modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

W sobotę 20 lutego br. w bazylice katedralnej w Pelplinie o godz. 11.00 odbędzie się nabożeństwo pokutne, w którym będą uczestniczyli kapłani z całej diecezji. Jednym z elementów nabożeństwa będzie modlitwa w intencji osób skrzywdzonych i przeproszenie za grzech sprawców.

DIECEZJA PŁOCKA

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek 19 lutego br. o godz. 17.00 – w Dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego sprawowane będzie w bazylice katedralnej, pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery i z udziałem ks. biskupa Mirosława Milewskiego.

DIECEZJA RADOMSKA

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 19 lutego, w katedrze radomskiej będzie sprawowana Droga Krzyżowa w tej intencji. Ponadto przygotowane przez Biuro Delegata KEP materiały zostały przekazane każdej parafii do duszpasterskiego wykorzystania.

DIECEZJA ŚWIDNICKA

W Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, w dwóch miejscach diecezji świdnickiej odbędą się wspólnotowe modlitwy według następującego harmonogramu:

Świdnica, Katedra św. Stanisława B. i M. I św. Wacława M.

17.30 – Droga Krzyżowa

18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Mendyka, biskupa świdnickiego

Wałbrzych, Kościół św. Aniołów Stróżów

17.30 – Droga Krzyżowa

18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego

DIECEZJA TARNOWSKA

W diecezji tarnowskiej zostały rozesłane materiały do wszystkich parafii z zachętą do ich wykorzystania. Wzorem lat ubiegłych w Bazylikach Mniejszych będą odprawiane nabożeństwa.

Droga Krzyżowa – Bazyliki Mniejsze w diecezji tarnowskiej – piątek, 19.02.2021

  • Bochnia, św. Mikołaja – godz. 8.30
  • Grybów, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – godz. 8.00
  • Limanowa, Matki Boskiej Bolesnej – godz. 17.00
  • Mielec, św. Mateusza Ap. i Ew. – godz. 17.30
  • Nowy Sącz, św. Małgorzaty – godz. 19.30
  • Szczepanów, św. Marii Magdaleny – godz. 17.00
  • Tarnów, Narodzenia NMP, katedra – godz. 17.30
  • Tuchów, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM – godz. 17.45

DIECEZJA TORUŃSKA

Droga Krzyżowa w Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich odbędzie się w toruńskiej katedrze po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30 pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla.

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

Materiały na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich zostały przekazane na adresy e-mail wszystkich parafii oraz wszystkich księży posługujących w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ponadto zostały one umieszczone również na stronie internetowej. W związku z tym dniem Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga polecił wydać komunikat do kapłanów.

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

W diecezji warmińskiej materiały zostały przesłane do wszystkich parafii.
Diecezjalne obchody dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich odbędą się w kościele akademickim św. Franciszka w Olsztynie.
Msza św. – godz.18.00 – będzie przewodniczył ks. dr Cezary Opalach, delegat ds. prewencji
Po Mszy św. – Droga Krzyżowa, prowadzi ks. dr Dariusz Sonak, duszpasterz osób pokrzywdzonych i koordynator Fundacji Świętego Józefa.

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

Bp Michał Janocha będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w intencji osób wykorzystanych seksualnie w I piątek Wielkiego Postu w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o godz, 18.00.

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

W tegorocznym Dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich, w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. Będzie ona poprzedzona Drogą Krzyżową.

Ponadto wszyscy prezbiterzy otrzymali materiały duszpasterskie do wykorzystania w parafiach.

 

ZAKONY:

AUGUSTIANIE

W Zakonie Augustiańskim w piątek 19 lutego o godz. 17.40 w Kaplicy p.w. Św. Mikołaja z Tolentino w Krakowie-Prokocimiu będzie miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, w intencji osób skrzywdzonych oraz o nawrócenie dla sprawców.

MISJONARZE KLARETYNI

We wszystkich domach zakonnych i parafiach Misjonarzy Klaretynów w Polsce w piątek 19 lutego nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawione w intencji przebłagalnej za grzech wykorzystania oraz w intencji ofiar.

PAULINI

W Zakonie Paulinów zostały przekazane materiały duszpasterskie do każdej wspólnoty klasztornej i każdej parafii prowadzonej przez Zakon, które zostaną  wykorzystane w tym dniu w modlitwie i nabożeństwach sprawowanych w naszych wspólnotach klasztornych i wraz z wiernymi.

Ponadto Ojcowie i Bracia z Zakonu Paulinów mając świadomość dramatu pokrzywdzonych, a także tych którzy, dopuścili się takich aktów, zostali zachęceni do podjęcia modlitwy, prosząc Boga o przebaczenia win dla sprawców wykroczeń, ducha pokuty i umartwienia, pragnienie naprawienia wyrządzonego zła, a dla pokrzywdzonych i ich rodzin o ukojenie bólu serca.

 

ORAZ
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” została zaproszona przez ks. dr. Andrzeja Gałkę do współprowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji ofiar przemocy seksualnej w Kościele, która odbędzie się po Mszy św. o godz. 17:30. w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11, w Warszawie. Transmisja audio z Mszy świętej i Drogi Krzyżowej dostępna będzie za pośrednictwem strony piwna.caster.fm

 

 

 

Zobacz także