Wstęp i zakończenie Mszy św. – Dzień modlitwy i pokuty

  • Do pobrania:

Wstęp Mszy św.

Rozpoczynamy Eucharystię w dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. W naszej modlitwie polecamy Bogu wszystkie osoby w ten sposób skrzywdzone oraz ich rodziny, a także wspólnoty osłabione zgorszeniem. Prośmy Miłosiernego Boga o uzdrowienie zadanych ran i uleczenie zbolałych serc, o łaskę wolności i nadziei nowego początku. Obejmijmy modlitwą także sprawców, którzy zadali rany dzieciom i młodzieży, aby na drodze uznania winy oraz przyjęcia sprawiedliwej kary i pokuty za własne grzechy, szczerze pojednali się z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

Zakończenie Mszy św.

Każda Eucharystia kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem Ludu Bożego. Jesteśmy posłani, by uwrażliwić serca na krzywdę braci i sióstr. Jesteśmy posłani, by otwierać oczy i uszy na milczące cierpienie dzieci i młodzieży. Jesteśmy posłani, by rozrywać konkretne kajdany zła i łamać jarzmo kłamstw. Jesteśmy posłani, by okrywać nagość osób skrzywdzonych.

(Oprac: ks. Zygmunt Kostka SDB, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, Inspektoria pw. św. Jacka /Kraków/)

Data wpisu: 2021-09-07