Wprowadzenie do liturgii i modlitwa wiernych

  • Do pobrania:

Wprowadzenie do liturgii:

Dziś w Kościele przeżywamy Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Wszystkim tym, którzy z powodu tej krzywdy cierpią, doświadczają wstydu i lęku, przeżywają poczucie opuszczenia i niesprawiedliwości, chcemy jako wspólnota Kościoła duchowo towarzyszyć i wspierać ich na drodze wyzwolenia od skutków zła i do zdrowienia. W ten sposób towarzyszymy samemu Jezusowi, który cierpi w każdym skrzywdzonym człowieku.


Modlitwa wiernych:

Módlmy się do Pana, Oblubieńca Wspólnoty Kościoła, który daje nam życie w obfitości:

  • Żeby Kościół był bezpiecznym domem dla wszystkich, zwłaszcza najmniejszych i bezbronnych.
  • Żeby biskupi i prezbiterzy mieli odwagę stawać w obronie krzywdzonych i cierpiących.
  • Żeby ci, którzy doświadczyli krzywdy w Kościele, mogli doświadczać w nim pocieszenia i umocnienia w obecności Pana.
  • Żeby ci, którzy zmagają się z konsekwencjami przemocy seksualnej, mogli cieszyć się relacjami opartymi na zaufaniu.
  • Żeby ci, którzy towarzyszą osobom skrzywdzonym, byli dla nich źródłem doświadczenia miłości.
  • Żeby krzywdziciele zobaczyli zło, które wyrządzili i z sercem skruszonym wynagradzali krzywdy.
  • Żebyśmy czynili Kościół wspólnotą braci i sióstr w Chrystusie.

Panie Jezu, wysłuchaj nasze modlitwy i pomóż nam rozpoznawać Cię w każdym skrzywdzonym człowieku oraz towarzyszyć cierpiącym przez solidarnie dźwiganie brzemienia wyrządzonych krzywd. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przygotowane przez Osobę Skrzywdzoną wykorzystaniem seksualnym przez duchownego

Data wpisu: 2024-01-11