Święty Józef – patron misji ochrony dzieci


– Kościół ma bronić wszystkich wiernych, szczególnie słabych i bezbronnych, przed krzywdą i zgorszeniem, tak jak św. Józef chronił Dziecię Jezus i Jego Matkę – wyjaśnia abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Jednym z zadań powołanej w ubiegłym roku przez Episkopat Polski Fundacji Świętego Józefa jest wspieranie wielorakich działań prewencyjnych mających na celu ochronę dzieci i młodzieży. – Święty Józef po narodzeniu Jezusa usłyszał we śnie głos Anioła: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”. On wstał i zrobił to. W tym odważnym czynie Józefa, można odnaleźć ogromną inspirację dla dzieła ochrony małoletnich przed wszelkimi rodzajami przemocy – wyjaśnia ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Zwraca też uwagę na słowa papieża Franciszka o odpowiedzialności, która dotyczy nas wszystkich. Papież w homilii, którą zainaugurował swój pontyfikat w uroczystość św. Józefa 19 marca 2013 r., przestrzegał, że “kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są ‘Herodowie’, którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety”. Wyrazem solidarności wspólnoty Kościoła z osobami, które w dzieciństwie lub młodości padły ofiarą wykorzystania seksualnego, jest Fundacja Świętego Józefa. Będzie ona wspierać istniejące i rozwijać nowe projekty w diecezjach, dzięki którym osoby zranione w Kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informacje oraz realne wsparcie psychologów, pedagogów i prawników, a także pomoc duchową. Informacje o Fundacji można znaleźć na stronie internetowej – fsj.org.pl, która od niedawna jest dostępna w sieci.

Święty Józef, Opiekun i obrońca Świętej Rodziny, to wzór odpowiedzialności, ale także… czułości i wrażliwości na drugiego człowieka. O tym także mówił papież Franciszek podczas inauguracji pontyfikatu: “W Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, robotnik, ale w jego charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!” Takiej wrażliwości oczekują zwłaszcza osoby, które doznały w swoim życiu krzywdy. – Osoba pokrzywdzona wykorzystaniem seksualnym jest jak ów człowiek z ewangelicznej przypowieści, napadnięty przez zbójców, obnażony, obrabowany, poraniony i porzucony na wpół umarły – zaznacza ks. Studnicki. – Oby nie zabrakło nam wrażliwości, która każe się zatrzymać przy każdym zranionym człowiekiem. Przyjść mu z konkretną pomocą, czasem po prostu wysłuchać i otoczyć modlitwą – dodaje.

Modlitwa do św. Józefa za osoby zranione

Święty Józefie, stróżu życia rodzinnego i obrońco rodziny. U Ciebie szukamy wstawiennictwa, pragnąc położyć kres wszelkim formom wykorzystywania dzieci.
Przez Twoje wstawiennictwo błagamy o pocieszenie i wsparcie dla tych, którzy zostali wykorzystani lub wciąż jeszcze doświadczają dramatu wykorzystywania.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o Bożą sprawiedliwość dla sprawców tej krzywdy.
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywieni przychodzimy do Ciebie i z całą żarliwością ducha Tobie się polecamy. Opiekunie Zbawiciela, nie odrzucaj naszej modlitwy, ale usłysz ją łaskawie i wysłuchaj. Amen.

(Źródło: Catholic Answers Forums)

Data wpisu: 2021-03-19
Kategorie: AKTUALNOŚCI