STRONA GŁÓWNA / MODLITWA / MODLITWA WIERNYCH

Modlitwa wiernych    
Pobierz pdf


Bogu, wrażliwemu na dobro każdego człowieka, zanieśmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych, by nie ustawali na drodze nawrócenia i czynili wszystko, co możliwe, by wspólnota Kościoła stawała się środowiskiem bezpiecznym dla najmłodszych i bezbronnych. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za osoby, które doświadczyły dramatu wykorzystania seksualnego, aby Bóg uleczył ich zranienia, a dzięki pomocy ludzi mogły odzyskać poczucie własnej wartości i zniwelować skutki krzywdy. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za rodziny, w których żyją osoby zranione przemocą seksualną, aby zostały otoczone wsparciem, zrozumieniem i życzliwością ze strony Kościoła i społeczeństwa oraz pomagały pokrzywdzonym bliskim odzyskać poczucie własnej wartości. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się o łaskę nawrócenia dla tych, którzy dopuścili się przemocy wobec bezbronnych i niewinnych, aby zdali sobie sprawę z ogromu zła, które uczynili oraz podjęli drogę pokuty i zadośćuczynienia. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy targnęli się na życie w wyniku doznanej traumy, braku pomocy oraz w poczuciu osamotnienia, aby miłosierny Bóg otworzył przed nimi bramy zbawienia. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas, gromadzących się na modlitwie, abyśmy stawali się świadkami prawdy, miłości i przebaczenia. Ciebie prosimy…

 

 

oprac. Studenci studiów podyplomowych Ignatianum – COD
„Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”

Zobacz także