Modlitwa wiernych (Wielki Post)


U progu Wielkiego Postu prosimy Boga o miłosierdzie i błagajmy Ducha Świętego, by natchnął nasze serca do pokuty miłej Panu. Módlmy się do Boga Wszechmogącego w następujących intencjach:

  1. Boże, Ojcze Pełen Dobroci, powierzamy Ci Twój Święty Kościół, papieża Franciszka oraz wszystkich pasterzy – aby z odwagą dążyli do oczyszczenia z grzechu wykorzystania na tle seksualnym oraz z ewangeliczną troską podejmowali dobre decyzje w działaniach na rzecz osób skrzywdzonych, najsłabszych, potrzebujących i ubogich.

Ciebie prosimy…

  1. Boże, Ojcze Sprawiedliwy, oddajemy Tobie sprawujących władzę w państwach, w Kościele, czy w jakiejkolwiek innej przestrzeni – aby ustanawiane przez nich zasady i prawa zawsze były Tobie bliskie oraz stały na straży godności osoby, przeciwstawiając się wszelkim formom wykorzystania i nadużyć.

Ciebie prosimy…

  1. Boże, Ojcze Miłosierny, powierzamy Tobie wszystkie osoby zranione w Kościele, które oprócz wykorzystania na tle seksualnym doznały wykluczenia, niesprawiedliwego traktowania, których wołanie o krzywdzie uciszano. Dobry Ojcze, który troszczysz się z miłością o każdego człowieka, ulecz ich rany, zapewniaj o swojej niezmiennej i nieustającej miłości, przywracaj im radość oraz poczucie godności Dzieci Bożych.

Ciebie prosimy…

  1. Boże, Ojcze Łaskawy, z głębi serca prosimy o nawrócenie dla sprawców wykorzystania seksualnego oraz tych, oraz tych którzy je ukrywali – niech Wielki Post będzie dla nich czasem szczerego żalu i zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy; aby osoby zranione doznały Twojej miłości w Twoim Kościele.

Ciebie prosimy…

  1. Boże, Ojcze Miłujący Pokój, oddajemy Tobie tych, którzy niestrudzenie wspierają̨ osoby skrzywdzone oraz stają w obronie ich godności i prawdy – prosimy błogosław im, wspomagaj i umacniaj.

Ciebie prosimy…

  1. Boże, Ojcze przebaczający nam winy; polecamy Ci nas tu zgromadzonych – rozbudź́ nasze sumienia i naszą solidarność, daj nam oczy wrażliwe na cierpienie naszych braci i sióstr, umiejętność niesienia im pomocy i słowo dające im nadzieję.

Ciebie prosimy…

Boże nasz Stworzycielu, odnawiaj nasze serca i spraw, żebyśmy z każdym dniem coraz bardziej upodabniali się̨ do Twojego Syna Jezusa Chrystusa; umacniaj nas oraz przemieniaj, byś tylko Ty był nam Drogą, Prawdą i Życiem. Przez Chrystusa Pana naszego.

(Oprac. Grupa świeckich katolików z Krakowa, organizujących cyklicznie „Modlitwę za zranionych w Kościele”)
Data wpisu: 2021-02-01