Modlitwa Kościoła (I)


Boże Ojcze,
który kochasz i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci,
szczególnie te najmniejsze i najbardziej bezbronne,
powierzamy Ci życie wielu dzieci i bezbronnych dorosłych,
którzy byli wykorzystywani seksualnie
i których zaufanie i niewinność zostały zniszczone.

Pomóż nam usłyszeć krzyk ich bólu
i wziąć odpowiedzialność za tak wiele złamanych istnień.

Módlmy się, aby te osoby odnalazły zrozumienie i wsparcie
w swoich społecznościach i rodzinach,
aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły
i aby ponownie zaznali pokoju.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który dzielił naszą słabość we wszystkim oprócz grzechu,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Za: Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich /Pontifical Comission for the Protection of Minors/).
Data wpisu: 2020-02-07