STRONA GŁÓWNA / MODLITWA / KOMENTARZE

Wstęp i zakończenie Mszy św.
I piątek Wielkiego Postu
Pobierz pdf

Wstęp Mszy św.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu gromadzimy się na Eucharystii, by w dniu modlitwy wynagradzającej w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin, wołać i prosić: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się za osoby dotknięte jakąkolwiek przemocą przez duchownych i innych ludzi Kościoła. Duchowym wsparciem otoczmy wszystkich pokrzywdzonych; zgromadzeni na modlitwie przepraszajmy za grzechy przemocy, które wydarzyły się we wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w szkołach i innych środowiskach. Prośmy o łaskę nawrócenia i ducha pokuty dla wszystkich sprawców nadużyć, którzy swoim karygodnym postępowaniem, a nawet przestępstwem, głęboko zranili cały Kościół. Dla oprawców wypraszajmy łaskę nawrócenia i przemiany serca. Zjednoczmy się we wspólnej modlitwie…

  

Zakończenie Mszy św.

Eucharystia to szkoła miłości. Zanieśmy ten dar do naszych rodzin, aby w naszym życiu zrealizowały się słowa Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

 

(Oprac. Komisja Duszpasterska KEP, Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży – Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich 2020 r.)

Zobacz także