Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas Mszy św. w Dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich


Katedra Polowa, 19 lutego 2021 r.

W historii zbawienia Bóg na różne sposoby przemawiał do ludzi i wpływał na zmianę ich postaw. Najczęściej powoływał proroków, którym zlecał, aby wzywali Naród Wybrany do nawrócenia, czyli zejścia z drogi grzechu, do przestrzegania Bożych przykazań i wierności danym obietnicom. Prorok Izajasz otrzymał takie polecenie: „Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!”.

Dziś ten krzyk wzywający do nawrócenia rozlega się we wszystkich kościołach w naszej Ojczyźnie. Słychać go także w rozmowach naszych rodaków i w mediach. Wytknięte zostały przestępstwa pedofilii wśród duchownych, opieszałość w karaniu przestępców a nawet próby ich ukrycia. Słyszymy, że jest to poważny problem społeczny dotykający różne środowiska i grupy zawodowe.

Papież Franciszek podczas spotkania z ofiarami nadużyć seksualnych w Kościele w lipcu 2014 roku, nie tylko prosił o przebaczenie grzechów i zaniedbań, ale złożył wyraźna deklarację: „W posłudze Kościoła nie ma miejsca dla tych, którzy dopuszczają się molestowania seksualnego. Zobowiązuję się – powiedział papież – że w żadnym przypadku nie będę tolerował krzywdy wyrządzonej przez kogokolwiek osobie nieletniej, niezależnie od jego stanu duchownego. Wszyscy biskupi muszą wypełniać swoją pasterską posługę z największą starannością, aby zapewnić ochronę nieletnich, i będą zdawać sprawę z tej podstawowej odpowiedzialności. Nas wszystkich dotyczy rada, którą Jezus daje tym, którzy dają zgorszenie – by uwiązali sobie kamień młyński i rzucili się w morze (Mt 18,6)”.

Siostry i Bracia.
W dniu dzisiejszym Kościół w Polsce kolejny już raz podejmuje dzieło modlitwy i pokuty za grzechy nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Czujemy się bowiem wezwani, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr, zranionych na ciele i na duszy. Przez udział w tej wspólnej modlitwie i wielkopostną pokutę, które uwrażliwiają nasze sumienia, chcemy wyrazić naszą solidarność i zaangażowanie na rzecz ochrony dzieci i młodzieży. Mówimy zdecydowanie NIE dla pobłażania wobec winnych tego strasznego przestępstwa.

Najpierw pragnę przeprosić i przekazać z serca płynące wyrazy współczucia osobom, które zostały wykorzystane seksualnie w dzieciństwie lub w młodości. Często potrzeba wielu lat, aby uporać się z negatywnymi następstwami takich przestępczych działań. Otaczamy Was modlitwą i zapewniamy wsparcie duchowe i pomoc materialną w terapii. Wasze świadectwo o skutkach seksualnego wykorzystania jest dla nas wszystkich przestrogą i zarazem imperatywem do podejmowania zdecydowanych i skutecznych działań w ochronie dzieci i młodzieży.

Jestem przekonany, że wszyscy kapelani w Ordynariacie Polowym przyjęli i w pełni zaakceptowali zasadę „zero tolerancji” dla tych, którzy mają na sumieniu nadużycia wobec nieletnich. W naszych szeregach nie ma dla takich miejsca! Przez wielokrotnie podejmowane szkolenia wszyscy nabyli wiedzę, jak wprowadzać w życie wszystkie wskazania Kościoła, aby chronić „maluczkich”.

Dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy razem z kapelanami nie zniechęcają się, ale budują w naszych parafiach środowisko bezpieczne dla dzieci i młodzieży.

Prośmy Boga razem – duchowni i świeccy – o miłosierdzie i siły potrzebne, abyśmy postawili tamę temu wielkiemu złu, jakim jest krzywda wyrządzana nieletnim. Połączmy nasze wysiłki wszak tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy

Data wpisu: 2021-02-20