STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE / Oświadczenie dot. modlitw w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Oświadczenie dot. modlitw w Sanktuarium św. Jana Pawła II


Od 2019 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie raz w miesiącu trwa cicha, godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Odbywają się tu także dwa razy w roku modlitwy, a po nich otwarte spotkania z osobami wspierającymi zranionych w sferze seksualnej.
Informacje o ekskomunice i procesie ws. o. Marko Rupnika, którego nazwisko jest kojarzone z mozaikami dekorującymi wnętrze kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie, wzbudziły wątpliwości, czy Sanktuarium może pozostać miejscem tych spotkań. Czy osoby skrzywdzone będą czuły się tu bezpieczne? Czy nie będzie to dla nich bolesne i gorszące?
Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do osób pokrzywdzonych, z którymi jesteśmy w kontakcie. Na spotkaniu, które odbyło się po poniedziałkowej modlitwie (jak w każdy drugi poniedziałek miesiąca), zdecydowaliśmy się – po konsultacji z Gospodarzami Sanktuarium – przenieść adoracje z kościoła z mozaikami na dół, do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednocześnie osoby skrzywdzone podkreśliły, że Sanktuarium jest dla nich dobrym miejscem, gdzie czują się bezpiecznie i są zaopiekowane przez duszpasterza.
Mamy świadomość, że postrzeganie modlitwy w tym miejscu może być bardzo różne, szczególnie dla osób zranionych, które mocno przeżywają swoją traumę wykorzystania seksualnego. Chcemy jednak, aby to sprawcy wykorzystania i ci, którzy popierali ich działalność dokonywali zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, a nie osoby skrzywdzone po raz kolejny musiały opuszczać miejsca, gdzie szukają wzmocnienia duchowego na ich drodze ku uzdrowieniu.
Spotykając się w Sanktuarium jeszcze bardziej czujemy się zmobilizowani do okazywania solidarności i modlitwy za osoby skrzywdzone przez o. Marko Rupnika.
Świeccy katolicy z Krakowa, inicjatywa Modlitwa za Zranionych

Zobacz także