STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE / Duszpasterska troska o skrzywdzonych

Duszpasterska troska o skrzywdzonych


Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym jest niezbędna, ale dla uzdrowienia konieczna jest też pomoc duchowa. O tym jak podjąć ją bardziej odważnie i zintensyfikować działania duszpasterskie rozmawiali księża, pełniący w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych posługę duszpasterzy osób pokrzywdzonych.

Z inicjatywy abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, w Warszawie 10 grudnia br. spotkali się duszpasterze osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Spotkanie odbyło się w Sekretariacie Episkopatu Polski, uczestniczyło w nim 35 duchownych pełniących posługę duszpasterzy pokrzywdzonych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

Na początku obrad zgromadzeni wysłuchali świadectwa mężczyzny wykorzystanego seksualnie w młodości przez duchownego, który mówił o tym jak bardzo potrzebuje opieki duchowej. – Obrazy, wspomnienia wracają, na to nie mam wpływu. Jedynie Duch Święty może uleczyć tę ranę – mówił, dzieląc się tym, jak bardzo potrzebuje wsparcia i modlitwy wspólnoty Kościoła. – Jakim miodem zalejecie tą ranę? – pytał duszpasterzy osób pokrzywdzonych.

Jak podkreślił ks. Piotr Studnicki, uczestniczący w spotkaniu mężczyzna był pierwszą osobą, która przyszła do Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, którym on kieruje od września br. – Ten głos okazał się dla nas wyrzutem sumienia i zmobilizował do zorganizowania tego spotkania – podkreślił.

Każdy z duszpasterzy podzielił się swoimi doświadczeniami z duchowej posługi osobom skrzywdzonym. Duszpasterze wskazywali też na potrzebę objęcia opieką także rodzin i całej wspólnoty parafialnej, które są wtórnymi ofiarami. – Trzeba otwarcie mówić o tych sprawach. Ważne jest, by mieć na uwadze to szersze środowisko, otwarcie wychodzić z inicjatywą pastoralną – zachęcał ks. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wyraził też nadzieję, że z tego namysłu zrodzą się bardziej odważne i konkretne działania.

W najbliższym czasie, w niedzielę 15 grudnia w kościele św. Marka po raz trzeci odbędzie się „Modlitwa za zranionych w Kościele”. Pierwsze takie nabożeństwo zainicjowane przez świeckich katolików z Krakowa odbyło się w lipcu 2019 r. w kościele św. Idziego w Krakowie. Inną formą pomocy duchowej dla pokrzywdzonych są rekolekcje. Najbliższe odbędą się w dniach 20-22 grudnia br. w Gnieźnie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Karmelita o. Krzysztof Piskorz i terapeutka Barbara Łubkowska zapraszają na nie osoby, które doświadczyły różnych zranień w dziedzinie seksualności, w tym molestowania lub wykorzystania seksualnego.

W ślad za wezwaniem papieża Franciszka, Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o ustanowieniu stałego dnia modlitwy za osoby skrzywdzone w Kościele – w każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu. W przyszłym roku Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego będzie obchodzony 28 lutego. Z inicjatywy delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka są przygotowywane materiały duszpasterskie, zawierające propozycje nabożeństw, w tym Drogi Krzyżowej opracowanej przez osobę wykorzystaną seksualnie przez duchownego w dzieciństwie i rozważań do adoracji.

 

Zobacz także