Dołącz do grupy wsparcia


Daje poczucie wspólnoty, przyjęcia, zrozumienia i akceptacji. Pozwala wyjść z zaklętego kręgu milczenia, osamotnienia i bezradności. „Tu poczułam się naprawdę zrozumiana i spotkałam osoby, które przeżyły to co ja” – podkreśla jedna z uczestniczek spotkań grupy wsparcia działającej w ramach inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Do grupy może dołączyć każda osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej w Kościele. Udział jest bezpłatny, działalność grupy jest finansowana przez Fundację Świętego Józefa KEP.

Jak podkreślają organizatorzy, podobnie jak w wypadku każdej grupy wsparcia, udział w spotkaniu polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi uczestnikami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, słuchaniu, dawaniu informacji zwrotnych i wymianie pożytecznych informacji.

Doświadczenia innych uczestników dodają odwagi i ośmielają do podjęcia takich działań, jak skorzystanie z terapii, zgłoszenie sprawy w kurii lub w sądzie cywilnym albo opowiedzenie bliskim o krzywdzie. Co ważne, uczestnictwo w grupie można zakończyć w dowolnym momencie (sugerowany jest udział w przynajmniej trzech spotkaniach). Żegnając się z grupą, uczestnicy mówią o wsparciu, jakie dostali i zmianach, jakie byli w stanie wprowadzić w swoim życiu.

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ze strony ludzi Kościoła istnieje od września 2020 roku. Powstała w ramach inicjatywy „Zranieni w Kościele” i jest finansowana – tak jak telefon wsparcia “Zranieni w Kościele” – z grantu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Spotykania odbywają się w Warszawie w Ośrodku Psychoterapeutycznym Pracownia Dialogu raz w miesiącu, w sobotę. Trwają trzy godziny. Grupa ma charakter otwarty – w każdym momencie mogą dołączyć nowe osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Grupa prowadzona jest przez psychoterapeutki Kamillę Hertmanowską-Maniuk i Marię Bremer.

Do grupy mogą dołączyć wszystkie osoby, które bezpośrednio lub pośrednio (krzywd doznali ich bliscy) zmagają się z różnymi problemami związanymi z wykorzystaniem ze strony przedstawicieli Kościoła w przeszłości lub obecnie.

Jak zapisać się do grupy? Mailowo, wysyłając wiadomość na adres info@zranieni.info, lub telefonicznie we wtorki w godzinach 19.00-22.00, pod numerem 800 280 900.

Więcej na zranieni.info

Data wpisu: 2023-10-02