Apel Jasnogórski (Rozważanie – o. Maciej Kosiec OP)


Maryjo Królowo Polski,

tą dzisiejszą wieczorną modlitwą rozpoczynamy Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech i przestępstwo wykorzystania seksualnego we wspólnocie Kościoła. Jest to nasza odpowiedź na apel papieża Franciszka, ale jesteśmy również świadomi, że jest to bardzo ważny moment nawrócenia każdego z nas i całej wspólnoty Kościoła. Nie jest przypadkiem, że właśnie ten dzień obchodzimy w pierwszy piątek Wielkiego Postu. 

Matko miłosierdzia,

nie ma prawdziwego nawrócenia bez nazwania naszych win i grzechów w świetle Miłosierdzia. Twój Syn powiedział: „Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). Jak często nie potrafimy wytrwać w Jego nauce. Jak często nie chcemy poznać prawdy bojąc się, że ona zniszczy mnie, zniszczy Kościół. Nie chcemy zaufać w Bożą Obietnicę, która jest nam objawiona w przykazaniu Miłości bliźniego. Dla własnego fałszywego komfortu boimy się powiedzieć, że we wspólnocie Kościoła są osoby skrzywdzone i zranione przez nas samych. Boimy się powiedzieć, że wśród nas są oprawcy, którzy wykorzystując swoją władzę lub autorytet, potrafią odebrać niewinność i godność oraz zranić tak głęboko, że nie potrafimy sobie po ludzku tego wyobrazić. 

Matko bolesna,

dziś w liturgii słyszeliśmy wezwanie Twojego Syna: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Łk 9,23). Krzyż do którego wzięcia wzywa nas Jezus to nie bezsensowne cierpienie, to nie jest zwycięstwo okrucieństwa i bezradności skrzywdzonych. Ten krzyż to Epifania Boga, któRy jest Miłością. Jest wezwaniem do odpowiedzialności za życie każdego z nas. Zostaliśmy stworzeni wolnymi i „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). To my sami wybieramy dobro lub zło, „życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30, 15). 

Panno wierna,ucz nas prawdziwej wierności nauce Twojego Syna wypływającej z Tajemnicy Krzyża. Tegorocznemu dniu Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego we wspólnocie Kościoła towarzyszom słowa: „Szukam, o Panie, Twojego Oblicza”. Są to słowa, które na ten dzień wybrały osoby skrzywdzone. To dzięki naszej odpowiedzialności wynikającej z przykazania miłości bliźniego oraz naszym decyzjom i wyborom, każdy, kto został wykorzystany i zraniony, każdy któremu odebrano niewinność i godność, będzie mógł odnaleźć prawdziwe Oblicze Chrystusa i w Nim dzięki Prawdzie i Sprawiedliwości odnaleźć Życie.Matko nadziei,

jutro w wielu kościołach naszego kraju usłyszmy podczas Drogi Krzyżowej, przy rozważaniu stacji VI następujące słowa: „ O Panno Maryjo, cała nadziejo nasza! Tyś ze łzami patrzyła na Oblicze Syna, tak bardzo poranione, gdy Go spotkałaś na krzyżowej drodze. Prosimy, wejdź w zaułki serc naszych i ogarnij je swoim czułym spojrzeniem. Niech zajaśnieje w nas Chrystus, pomimo mroku tego o czym zapomnieć nie możemy. Bolesna Matko uciekamy się pod Twoją opiekę. Pośredniczko nasza u Boga, wstawiaj się za nami.” Amen.

Data wpisu: 2023-02-23