Apel Jasnogórski (Rozważanie – ks. Bogumił Kempa)

  • Do pobrania:

Jasna Góra, 23 maja 2023 roku

Maryjo, Pokorna Służebnico Pana. Kontemplując Twoją jasnogórską ikonę, zachwycamy się tym, z jaką czułością tulisz Dzieciątko Jezus i wskazujesz na Nie. Tak jakbyś chciała nam powiedzieć: On jest najważniejszy, na Nim skupiajcie swoje spojrzenie i swoje życie. Jezus był dla Ciebie, Maryjo, całym światem: gdy osłoniona Duchem Świętym odczułaś Jego obecność pod Twoim Sercem i wtedy, gdy trzymałaś Go w swych rękach zaraz po narodzeniu, gdy wraz z Józefem chroniłaś go przed nienawiścią Heroda i gdy z bólem Serca szukałaś go, zagubionego w świątyni. On był całym Twoim światem bo wiedziałaś, że fiat wypowiedziane przy zwiastowaniu wytyczy ścieżki Twojego życia aż pod sam krzyż.

Maryjo. Dziś przed Tobą stają osoby, które w Kościele w Polsce są odpowiedzialne za tworzenie programu prewencji wobec zła, jakim jest wykorzystanie seksualne osób małoletnich. Naszym pragnieniem jest to, by nigdy nie dochodziło do tych straszliwych przestępstw, które głęboko ranią i pozostawiają ślad w sercu osoby zranionej na całe życie. Naszym pragnieniem jest to, by działając edukacyjnie, informacyjnie i duszpastersko stawić czoła tej fali zła wymierzonej w najsłabszych i najbardziej ufnych, by stworzyć w Kościele przestrzeń, w której będą się czuli bezpiecznie i pewnie. Bł. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi.” Dlatego stajemy przed Tobą Matko Pięknej Miłości i Niezawodnej Nadziei i prosimy, byś uczyła nas tak kochać i chronić najsłabszych w Kościele, jak Ty kochałaś i chroniłaś Jezusa. Wszak właśnie w nich odbija się Jego oblicze w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniliście” (Mt 25, 40). Oddajemy Ci zatem naszą posługę, pracę, oddajemy Ci nasze zaangażowanie, by ukazać piękno obecne we wspólnocie Kościoła i jego ciągle aktualną misję wychowywania i ewangelizacji. Oddajemy Ci Maryjo to z czym się zmagamy, czego nie rozumiemy i to, co nas przerasta. Oddajmy Ci rodziców, ludzi świeckich, duchownych i konsekrowanych, którzy w swoich diecezjach i instytutach tworzą programy prewencji i wcielają je w życie. Oddajmy Ci Matko nas samych i prosimy, byś wyprosiła nam u Jezusa dary Ducha Świętego, szczególnie dary mądrości i odwagi; byś wyprosiła nam u Jezusa taki sposób myślenia, w którym osoby zranione będą zawsze na pierwszym miejscu. Oddajemy Ci Matko cały system prewencji tworzony w naszej wspólnocie kościelnej i prosimy, byś nas prowadziła i nam towarzyszyła. Oddajemy Ci naszych przełożonych, byś ich serca kształtowała w duchu zrozumienia i otwartości. Oddajemy Ci wreszcie, a może przede wszystkim wszystkich zranionych w Kościele. Naucz nas żyć z nimi i dla nich.

Wspomniany już bł. Kardynał Stefan Wyszyński napisał: Nie istnieje „niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co niemożliwe. Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza, i jeżeli jakiś program, to Ona.” Maryjo bądź naszym wsparciem, bądź naszym wspomożeniem, bądź naszą Orędowniczką, ale nade wszystko bądź Matką.

Data wpisu: 2023-05-25