STRONA GŁÓWNA / MODLITWA / ADORACJE

Zmartwychwstanie serca    
Pobierz pdf


Adoracja Najświętszego Sakramentu
i kontemplacja Boskiego Oblicza z Manoppello

 Zmartwychwstanie serca

 

Wizerunek Boskiego Oblicza z Manoppello  przedstawia twarz dotkniętą przemocą, pełną cierpienia i bólu. Jest to jednocześnie twarz, na której widać rany, ale już gojące się, oczy otwarte i usta które, które łapią oddech świeżego powietrza – to Oblicze Zmartwychwstałego. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla osób zranionych wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie Kościoła drogą do ich zmartwychwstania…

Modlitewne rozważania nad śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa jako źródłem „zmartwychwstania serca” osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie Kościoła przygotowane zostały przez osobę zranioną wykorzystaniem seksualnym, osobę wspierającą oraz duszpasterza.

Modlitwa może mieć miejsce przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i jednocześnie przy wizerunku Boskiego Oblicza z Manoppello (jeżeli jest taka możliwość).

 

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu

O Jezu, w Hostii utajony,                              
serce moje Cię czuje.                             
choć kryją Cię zasłony,       
Ty wiesz, że Cię miłuję.

 Modlitwa uwielbienia i medytacja przed Boskim Obliczem
(rozważanie przygotowane przez duszpasterza)

Panie Jezu:
Ukaż nam, prosimy Cię, Twoje coraz to nowe Oblicze,
tajemnicze zwierciadło nieskończonego miłosierdzia Boga!

Daj nam, żebyśmy mogli oglądać oczami duszy i serca,
Oblicze Syna, chwałę Ojca i wyraz Jego istoty.

Ciche Oblicze cierpiącego i zmartwychwstałego Jezusa,
który przemienia serce i życie tych, którzy Go kochają i przyjmują.

Z Twoich Oczu, które spoglądają na nas pełne czułości i litości,
chcemy czerpać siłę miłości i pokoju, która poprowadzi nas na drogę życia.

Święte Oblicze Chrystusa:
Światło, które rozjaśnia ciemności zwątpienia i smutku!
Życie, które na zawsze zniszczyło siłę zła i śmierci.
Tajemnicze spojrzenie, które nie przestaje spoglądać na ludzkość,

Ukryte Oblicze w eucharystycznych znakach i spojrzeniach naszych bliźnich,
uczyń nas pielgrzymami Boga na tym świecie, spragnionych Najwyższego
i gotowych na spotkanie w Dniu Ostatecznym,
kiedy my, Ciebie Panie, ‘twarzą w twarz’ oglądać będziemy
i na wieki chwały Bożej dostąpimy.

 

To słowa z modlitwy ułożonej przez papieża Benedykta XVI, po jego wizycie w Manoppello przed wizerunkiem Volto Santo. W adoracji Najświętszego Sakramentu i kontemplacji wizerunku Boskiego Oblicza chcemy być dzisiaj z osobami zranionymi wykorzystaniem seksualnym.

Jest to obszar na tyle trudny i delikatny, że tylko i wyłącznie ludzkie działania mogą okazać się niewystarczające. Kiedy wkraczamy na teren wielkiego zła, kłamstwa, deprawacji, teren działania złego ducha – a takim jest wykorzystanie seksualne osób małoletnich, osób niepełnosprawnych, osób dorosłych zależnych – ważna jest współpraca z Tobą Panie, który dajesz światło i siły w dobrych działaniach.

Pan pobudza, aby pamiętać, naprawiać, i aby czynić to wspólnie, nigdy nie zapominać o tym, który cierpi (Papież Franciszek, 16.06.2020 r.).

Chcemy aby prawda uzdrawiała, abyśmy byli narzędziami czynienia dobra, Bożego działania dającego nadzieję. Jesteśmy przed Tobą Jezu z tym wszystkim, co niosą w sobie osoby, za które się modlimy, ale równocześnie to wyraz naszej ludzkiej solidarności z nimi.

Nie możemy być obojętni na dramatyczny apel wielu osób zranionych, aby nie zostawiać ich samych, aby być z nimi – obecnie dorosłymi osobami w Kościele – skrzywdzonymi, wykorzystanymi. Jedna z osób zranionych, w prośbie o modlitwie napisała bardzo przejmujące słowa: „Nikt nas nie szuka,  nie pomaga w niczym, jesteśmy tu jako trędowaci, samotni, bez pomocy!”

Wiele osób dorosłych skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie, młodości, w zetknięciu z osobami z kurii diecezjalnych, sądu biskupiego doświadcza kolejnego poniżenia. To boli. Czasem jeszcze bardziej niż rana z przeszłości.

Jezu Chryste, Odkupicielu Człowieka, pokornie klęczymy przed Twym Świętym Obliczem. Z głęboką czcią Cię adorujemy. Zwróć Twe miłosierne oczy na tych, którzy cierpią i pociesz ich. Poprzez Twoje Oblicze i Twoją eucharystyczną obecność zapraszasz ludzi zmęczonych, nękanych bólem i trudnymi doświadczeniami do spotkania z Tobą, który uzdrawiasz, dajesz pokój, zaspokajasz ludzkie potrzeby i wskazujesz drogę do „zmartwychwstania serca”.

Śpiew

Ukaż mi, Panie, Swą twarz,  
daj mi usłyszeć Twój głos,                                                   
bo słodki jest Twój głos      
i twarz pełna wdzięku.       
Ukaż mi, Panie, Swą twarz.

Modlitwa z Maryją pod krzyżem Jezusa
(rozważanie przygotowane przez osobę wspierającą)

„A obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego (…)

Jezus rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł (…)  jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.(…)

Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo (…)

Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (por. J 19, 25.30.33.37)

Jezu, stajemy razem z naszą Matką Maryją pod Twoim Krzyżem

i przyprowadzamy osoby, które zostały zranione przez grzech drugiego człowieka – często tego, któremu bardzo zaufały.

Przynosimy w sercu również tych skrzywdzonych, którzy odeszli od Kościoła.

Ty znasz historię każdego z nich, a ich imiona wyryte są na Twoich dłoniach.

To Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie

wyzwoliłeś nas z niewoli grzechu  i lęku,

a krzyż, który był znakiem hańby i śmierci,

Ty przemieniłeś w miejsce uwolnienia i źródło życia.

Wziąłeś na siebie nasze cierpienia.

Jak Mąż boleści wzgardzony, uznany za skazańca,

chłostany, zdeptany, przebity za nasze grzechy,

a w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.

Z rany Twojego Serca wypłynęło dla nas źródło przywracające życie.

Jezu prosimy Cię,

niech Najświętsza Krew i Woda,

które wylały się z Twojego przebitego boku

obmyją i oczyszczą rany osób skrzywdzonych.

Prosimy Ciebie Jezu, abyś uwolnił i uzdrowił serca tych,

którzy są zamknięci w więzieniu swoich zranień i emocji.

Pogrążeni w ciemnościach swoich wspomnień.

Uwalniaj ich z lęku, poniżenia, z poczucia winy i wstydu,

z poczucia odrzucenia i zdrady.

Uwalniaj od lęku przed dotykiem, od lęku przed budowaniem relacji.

Jezu, który powiedziałeś, że prawda nas wyzwoli,

prosimy Cię – złam jarzmo wszelkich kłamstw i manipulacji.

Maryjo, która przebaczyłaś pod Krzyżem tym, którzy skrzywdzili Twojego Syna, wyjednaj osobom skrzywdzonym łaskę przebaczenia sprawcom

– bo przebaczenie jest drogą do życia w wolności.

Boże, niech Twoja miłość wylewa się na nas wszystkich.

Niech okrywa tych, którzy zostali odarci z godności dzieci Bożych.

Okryj ich na nowo szatą tożsamości umiłowanych synów i córek.

Śpiew

Niechaj miłość Twa jak potężna fala 
spłynie tu przez łaski Twej zdrój,          
Chryste, dotknij mnie.    

 Modlitwa nadziei zmartwychwstania
(rozważanie przygotowane przez osobę zranioną)

Kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu], Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł:  «Pokój wam!» (J 20, 26)

Mimo drzwi zamkniętych, przyszedłeś do Apostołów

ukazując im swoje przemienione rany.

Ty, Jezu Zmartwychwstały przychodzisz,

przynosząc pokój… do naszych zamkniętych serc.

Dajesz nam pokój taki,

który świat dać nie może,

który przemienia nasze życie,

nasze serca i nasze myśli.

W Twoim przemienionym Obliczu,

my wszyscy szukamy nadziei na zmartwychwstanie naszego serca,

bo tak bardzo pragniemy żyć…

Ukaż nam Ojca, który kocha ponad wszystko.

Weź za rękę każdą osobę skrzywdzoną,

wyprowadź ją z ciemności grobu do światła,

bo Ty jesteś światłem

i nie ma w Tobie żadnej ciemności.

Przywróć im wszystko to… z czego zostali obdarci.

Odnów w nich godność kobiety… i godność mężczyzny.

Jezu, daj nam wszystkim  nowe serca  i  odnów nas mocą Twojego Ducha.

Tyś Pan mój i Bóg mój.

Moja Miłość.

Śpiew

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.             

Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha,         
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.  

 Czas w ciszy przed Najświętszym Sakramentem i wizerunkiem Boskiego Oblicza z Manoppello

Zapowiedzenie czasu ciszy (15-20 minut), aby spokojnie móc wejść w przestrzeń adoracji i kontemplacji.

Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem

Modlitwa przed błogosławieństwem

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pa­miątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 Śpiew na uwielbienie

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi.    

Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć.

Śpiew na zakończenie

Niewiasto nadziei i Matko czuwania, ora pro nobis.  
Niewiasto uśmiechu i Matko milczenia, ora pro nobis.  
Niewiasto płomienna i Matko – Bramo Nieba, ora pro nobis. 
Niewiasto odpocznienia i Matko dróg życia, ora pro nobis. 

Ref. Ave Maria, ave!                                                        
Ave Maria, ave!                            

Niewiasto pustyni i Matko spełnienia, ora pro nobis.
Niewiasto zasłuchania i Matko ciszy serca, ora pro nobis.
Niewiasto obecna i Matko powrotów, ora pro nobis.
Niewiasto wytrwała i Matko miłości, ora pro nobis.

 

Opracowano na  podstawie rozważań z Modlitwy za Zranionych w Kościele w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 21.06.2020 r.

Zobacz także